Zodpovězené dotazy

Jaká pravidla musí heslo splňovat?

 1. Heslo nesmí obsahovat přihlašovací jméno (samAccountName) ani zobrazované jméno (displayName). Obě kontroly nerozlišují malá a velká písmena:
  • přihlašovací jméno (samAccountName) je kontrolováno pouze vcelku, zda není součástí hesla. Pokud je přihlašovací jméno (samAccountName) kratší než tři znaky, je tato kontrola přeskočena.
  • zobrazované jméno (displayName) je rozděleno podle: čárek, teček, pomlček, podtržítek, mezer, znamení libry, a tabelátorů. Jednotlivé části jsou pak kontrolovány, zda nejsou součástí hesla. Pro části, které jsou kratší než tři znaky, je tato kontrola přeskočena. Například, jméno "Erin M. Hagens" je rozděleno do tří částí: "Erin", "M" a "Hagens". Protože druhá část je jen jeden znak dlouhá, je ignorována. Heslo tohoto uživatele proto nesmí obsahovat text "Erin" nebo "Hagens".
 2. Hesla musí obsahovat znaky alespoň ze tří z následujících pěti kategorií:
  • velká písmena evropských jazyků (A až Z, s diakritikou, řecká abeceda a azbuka)
  • malá písmena evropských jazyků (a až z, s diakritikou, řecká abeceda a azbuka)
  • desítkové číslice (0 až 9)
  • zvláštních znaků: ~!@#$%^&*_-+=`| \ (){}[]:;"',.?/
  • libovolný znak Unicode, který je kvalifikován jako znak abecedy, ale není velké či malé písmeno. To zahrnuje Unicode znaky asijských jazyků.
 3. Mezi změnami hesla musí uplynout minimálně 24 hodin.

Jdi zpět