Zodpovězené dotazy

Co znamenají sloupečky ve vyúčtování?

Základní pravidla vyúčtování

Zákazníci mají každý měsíc na hodiny dle domluveného paušálu. Pokud paušál nevyčerpají, nebo naopak přečerpají, počítá se vyúčtování podle následujících pravidel, které zajistí, že zákazník může využít nevyčerpané hodiny až za 2 uplynulé měsíce.

Od odpracovaných hodin se nejprve odečte domluvený paušál. Pokud nějaké neodpracované hodiny zbydou, je nenulový sloupeček "Tento měsíc nevyčerpáno" a hodnota se pak objeví v příštím vyúčtování společně se sloupečkem "Do dalšího měsíce se převádí", kde je součet nevyčerpaných hodin z tohoto a předchozího měsíce.

V případě, že je paušál překročen (je odpracováno více, než byl domluvený paušál) použíjí se hodiny ze sloupečku "Převedeno z minulé fakturace". Pokud toto nestačí a hodiny byly překročeny, je překročení vyčísleno ve sloupečku "Vícepráce / odpracováno nad rámec". Pokud přesto nějaké hodiny zbydou je zbytek vyčíslen ve sloupečku "Nevyčerpáno z minulého měsíce". Nejvýše však smí zbýt počet hodin, který nebyl odpracovaný minulý měsíc (hodiny starší než 2 měsíce už není možné převádet).

Popis sloupečků

Celkem - celkový odpracovaný počet hodin

Převedeno z minulé fakturace - kolik volných hodin bylo převedeno z minulé fakturace (viz Do dalšího měsíce se převádí)

Minulý měsíc nevyčerpáno - kolik hodin nebylo vyčerpáno z minulého paušálu (viz Tento měsíc nevyčerpáno)

Nový nárok v tomto měsíci - na kolik hodin má zákazník nárok v tomto měsíci

Hodiny mimo paušál (brigádník) - toto jsou hodiny nezahrnované do paušálu (např. brigádník za jinou sazbu)

Tento měsíc čerpáno (bez brigádníka) - opravdové hodiny, které byly čerpány v rámci práce na paušál

Tento měsíc nevyčerpáno - hodiny které zbydou po odečtení paušálu

Čerpáno z minulých měsíců - pokud bylo odpracováno více jak paušál, budou se čerpat některé nebo všechny hodiny z minulých měsíců a to vyjadřuje tento sloupec

Nevyčerpáno z minulého měsíce - pokud se některé hodiny z minulého měsíce nevyčerpají budou zobrazeny v tomto sloupečku

Vícepráce / odpracováno nad rámec - kolik hodin je nad rámec paušálu i po odečtení hodin z minulých měsíců

Nad rámec fakturováno - kolik hodin bude na faktuře uvedeno jako vícepráce

Do dalšího měsíce se převádí - kolik hodin bude převedeno do další fakturace - jedná se o součet nevyčerpaných hodin tento a minulý měsíc (součet sloupečků "Tento měsíc nevyčerpáno" a "Nevyčerpáno z minulého měsíce")

Jdi zpět