Zodpovězené dotazy

Jak si nastavím automatickou odpověď na e-mail nebo přeposílání e-mailu?

Přihlašte se do e-mailového rozhraní na adrese https://mail.imatic.cz a zvolte kofiguraci e-mailových domén tedy odkaz https://mail.imatic.cz/cgi-bin/qmailadmin (upozornění na neplatný certifikát prosím ignorujte).

Vyplňte svoje přihlašovací údaje do položky Master Account - buď za uživatele postmaster (ten může ze svého rozhraní nastavovat všechny uživatele) anebo za konkrétního uživatele (místo předvyplněného slova postmaster dáte to, co je před znakem @ ve Vaší e-mailové adrese).

Vyplňte také jméno domény Domain name (to, co je za znakem @ v e-mailové adrese).

Pokud se přihlašujete jako postmaster, dejte volbu Pop Accounts a zvolte daného uživatele (volba Modify user).

Zde můžete:

  • změnit heslo uživatele (password),
  • vypnout forward/automatickou odpověď (Disable Forwards/Vacation),
  • zapnout forward (enable forward),
  • vyplnit e-mail, na který se forwarduje (Forward Email To),
  • zapnout nechávání kopie e-mailu při forwardu (jinak forwardovaný e-mail ve schránce nezůstává) (Enable Save Copy and Forward),
  • zapnout automatickou odpověď (Enable Vacaction) a vyplnit subjekt a text automatické odpovědi.

Pokud chcete zároveň zapnout automatickou odpověď a zároveň forwardovat je třeba:

  • udělat výše uvedný postup a zapnout v této nabídce Nastavit automatickou odpověď,
  • v hlavním menu při přihlášeném uživateli Postmaster dát New Forwards a nastavit forward e-mailu daného uživatele na jiný e-mail (první položka je cílový e-mail, druhá položka je uživatel, jehož e-maily se budou forwardovat jinam),
  • zapnout doručování e-mailu i do mailboxu daného uživatele, jehož e-mail se má forwardovat (jinak se e-mail uživateli do mailboxu nedoručí a tedy nepřijde ani automatická odpověď) = v hlavním menu rozkliknout Aliases Forwards, dát modify na daném uživateli a přidat pomocí položky Add pop account doručování do mailboxu toho samého uživatele (aby pošta přišla i jemu do mailboxu).

Jdi zpět