Zodpovězené dotazy

Jak odešlu e-mail z webhostingového serveru pomocí PHP?

Prosím, pro odesílání pošty používejte výhradně SMTP třídu, tedy skript, který posílá e-mail přímo na SMTP server.

Například jednoduchý PHPMailer nebo mocnější SwiftMailer.

Funkci mail() prosím nepoužívejte, protože není možné správně nastavit Reply adresu pro chybové (vrácené) e-maily, a tak se o případných chybách v doručení nedozvíte.

Jako SMTP server nastavte smtp.imatic.cz na portu 25 bez jména a hesla a bez šifrování.

Jdi zpět