Zodpovězené dotazy

Jak si nastavím e-mailový účet?

Nastavení pro MS Outlook je k dispozici zde
Nastavení pro Thunderbird je k dispozici zde

Doporučujeme nastavit SSL připojení na servery příchozí i odchozí pošty. V tom případě používejte adresy serverů mail.imatic.cz pro příchozí poštu a smtp.imatic.cz pro odchozí poštu abyste se v programu MS Outlook nebo Windows Live Mail vyhnuli varování o neplatném certifikátu.

Popis pro odborníky:

Na serveru mail.imatic.cz běží služba pro příchozí poštu POP3 a IMAP i v SSL variantě, kterou doporučujeme.
Na serveru smtp.imatic.cz běží autorizovaný server odchozí pošty - SMTP.

Pokud máte statický počítač a znáte SMTP server poskytovatele (např. smtp.chello.cz), použijte ten. Pokud používáte notebook nebo internetové připojení často měníte, nastavte naše SMTP servery podle návodu.
Přihlášení k SMTP serveru je stejné jako k serveru příchozí pošty, tedy celá e-mailová adresa a heslo. V klientovi (např. Outlook) je možné rovnou zvolit možnost - použít stejné přihlášení jako k serveru příchozí pošty.
Server SMTP podporuje na portu 25 autorizaci CRAM-MD5. Doporučujeme ale používat SMTP na portu 465 chráněném SSL (doporučeno hlavně pro Outlook). Zde je možné použít autorizaci LOGIN, PLAIN i CRAM-MD5. To samé je možné použít i na portu 587 (respektive 25) ve verzi zabezpečení TLS (STARTTLS).

Jdi zpět