Zodpovězené dotazy

Jak nastavit nebo změnit proxy server v prohlížeči?

Někdy potřebujeme v prohlížeči nastavit proxy server, nebo naopak nastavený server zrušit.

Zrušení je potřeba např. v případě, že jsme v síti, kde byl proxy server potřeba a byl sítí přiřazen automaticky (firemní síť), ale proxy server mimo firmu už není k dispozici, a proto připojení k první webové stránce trvá velmi dlouhou dobu.

Nastavení proxy

Internet Explorer:

Menu: Nástroje - Možnosti Internetu - Připojení - Nastavení místní sítě - Použít pro síť lan server proxy

Zde můžeme vyplnit proxy server a port (port je většinou 3128 nebo 8080)

Tento návod najdeme také přímo na stránkách Microsoftu - viz http://support.microsoft.com/kb/135982

Firefox:

V nastavení Firefoxu: Nástroje - Možnosti - Rozšířené - Síť - Nastavení - Ruční konfigurace proxy serveru - HTTP Proxy a zde vyplníme adresu proxy serveru a port (port je většinou 3128 nebo 8080)

Pokud je proxy server autorizovaný, budeme vyzváni k vložení jména a hesla při prvním připojení na webové stránky pomocí proxy.

Jdi zpět