Zodpovězené dotazy

Obdržel jsem (nevyžádaný) e-mail, kde odesílatel jsem byl já, ale já e-mail nepsal

Internetový e-mail je bohužel služba, která nijak nekontroluje osobu odesílatele (proto také chodí tolik nevyžádané pošty). Je tedy velmi snadné nastavit si jako e-mail odesílatele někoho jiného, tedy i Váš e-mail. Přijde Vám potom nevyžádaná pošta z Vaší adresy anebo odpověď na nevyžádanou poštu na Vaši zpáteční adresu.

Je velmi málo možností, jak se tomu bránit. Jednou z možností je nastavení tzv. SPF záznamu.

SPF záznam

Je záznam, který k dané doméně (to, co je v e-mailu za znakem @) přidá informaci, že správně e-maily přicházejí pouze z vyjmenovaných serverů. Pokud tedy ve Vaší organizaci používáte pro odesílání pošty konkrétní SMTP servery, je možné tyto záznamy na všechny servery nastavit, a tím omezit (ne však úplně zabránit) tyto e-maily s podvrženým odesílatelem.

Pokud však někdo bude používat jiný (předem nenahlášený) SMTP server, bude jeho e-mail často označován jako nevyžádaná pošta. Je tedy potřeba upozornit uživatele, aby používali jen domluvené SMTP servery, kterých může být libovolné množství.

Jdi zpět