Zodpovězené dotazy

Přesměrování pošty končícího zaměstnance

Z pohledu ústavního práva člověka na soukromí a listovní tajemství není možné přesměrovat emailovou adresu končícího zaměstnance na zaměstnance jiného. Tohoto práva se není možné vzdát žádným prohlášením.

Proto pro končící zaměstnance nastavujeme pouze automatickou odpověď se zprávou, že zaměstnanec už ve firmě nepracuje a uvádíme kontakt na zaměstnance nového, který agendu přebírá.

Toto samozřejmě neplatí pro obecné emaily bez konkrétního uživatele, u kterých je zřejmé, že jsou směřovány na firmu jako celek, ale nejsou směřovány konkrétní osobě.

Více informací např. na webu Úřadu na ochranu osobních informací https://www.uoou.cz/obsah-e-mailove-schranky/d-6268 nebo právní komentář viz http://paxelis.blogspot.com/2007/05/listovn-tajemstv-e-mail.html

Další odkazy k tématu

https://archiv.ihned.cz/c1-24089360-pravni-poradna-elektronicka-posta-a-listovni-tajemstvi

 
 

 

Jdi zpět