Zodpovězené dotazy

Jak změním heslo k e-mailovému účtu?

Přejděte na odkaz https://webmail.imatic.cz/cgi-bin/qmailadmin

Vyplňte svoje přihlašovací údaje do položky Master Account, místo předvyplněného slova postmaster dejte to, co je před znakem @ ve Vaší e-mailové adrese.

Vyplňte také jméno domény Domain name (to, co je za znakem @ v e-mailové adrese).

Po přihlášení klikněte na Modify User.

Zde můžete změnit heslo uživatele (password) - a to tak, že vyplníte položky New Password a Password (again), heslo musí být v obou případech stejné.

Pro další akce, které můžete měnit v tomto formuláři, využijte stránku https://it.imatic.cz/zodpovezene-dotazy/items/automaticka-odpoved

Jdi zpět